Cam kết môi trường

Ngày nay, ngoài các vấn đề chung của môi trường như biến đổi khí hậu, mưa axit, suy giảm tầng ôzôn, sa mạc hoá, tuyệt chủng, ô nhiễm không khí, nước, đất, tiếng ồn, chất thải,... cũng đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và sản xuất tại Việt Nam.

 

Kể từ khi thành lập, Yamaguchi luôn cam kết đóng góp cho xã hội, không chỉ bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng mà còn thông qua thực tế. Chúng tôi cam kết bảo vệ môi trường bằng những nỗ lực trong sản xuất và kinh doanh hàng ngày.

 

Triết lý cơ bản:

Bảo vệ môi trường là hết sức quan trọng đối với tất cả mọi người, tất cả nhân viên của Yamaguchi Việt Nam đang nỗ lực hết mình để bảo vệ môi trường của họ.

 

Đạo luật:

- Cam kết bảo vệ môi trường của Yamaguchi Việt Nam thông qua việc tuân thủ các cam kết về môi trường đối với chính phủ. Trong quá trình sản xuất gia công cơ khí, chúng tôi luôn chú ý giảm thiểu và giảm thiểu lượng khí thải, bụi, nước thải, tiếng ồn và độ rung ở mức cho phép bằng cách đầu tư máy móc, vật tư cũng như nhân lực. Nhà máy của chúng tôi luôn thực hiện khẩu hiệu 3R (Giảm - Tái sử dụng - Tái chế) để giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng vật liệu phế thải cũng như xử lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chúng tôi thiết lập các quy tắc và mục tiêu cụ thể để bảo vệ môi trường, theo dõi định kỳ, kiểm tra và điều chỉnh để đạt được mục tiêu.

 

- Yamaguchi Việt Nam đầu tư vào giáo dục nhân viên với nhận thức cao về bảo vệ môi trường. Chúng tôi tiết kiệm năng lượng, cắt giảm khí thải CO2 thông qua việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường như giấy tái chế, nỗ lực tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống hàng ngày. Tại nơi làm việc, nhân viên của Yamaguchi Việt Nam luôn thực hiện khẩu hiệu 5S (sàng lọc-sắp xếp-sạch-chăm sóc-sẵn sàng) để duy trì một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả. Chúng tôi tin rằng với những hành động nhỏ như tắt đèn / điện khi không sử dụng, sao chép 2 mặt giấy, điều chỉnh quần áo để tăng nhiệt độ không khí, ... chúng tôi đang làm tốt trong việc bảo vệ môi trường.

 

- Yamaguchi Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về tiêu chuẩn chất lượng. Chúng tôi đã nhận được chứng chỉ chất lượng ISO 14001:2015.