Triết lý kinh doanh

Tại Yamaguchi, chúng tôi làm việc trên một triết lý kinh doanh đơn giản: để cung cấp tài năng để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cao cấp, từ đó góp phần vào một xã hội toàn cầu tốt hơn.

 

Dành cho khách hàng

Chúng tôi mang lại giá trị cho khách hàng thông qua việc cung cấp chất lượng và hàng hóa và dịch vụ cao cấp.

Xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ với khách hàng dựa trên trái tim và tín dụng trong suốt quá trình kinh doanh.

 

Đối với cộng đồng

Chịu trách nhiệm cao đối với cộng đồng, không cung cấp hàng kém chất lượng, hàng hóa có hại cho sức khỏe, môi trường ...

Tạo công ăn việc làm và tăng cường thu nhập cho nhân viên.

Bảo vệ môi trường, không xả nước thải và khí độc không được xử lý vào môi trường.

 

Dành cho nhân viên

Tại Yamaguchi, chúng tôi mang đến cho nhân viên rất nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của mình.

Xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện, công bằng và hạnh phúc cho tất cả nhân viên.