Gia công cơ khí chính xác | Yamaguchi Vietnam JSC

Triết lý kinh doanh

Tầm nhìn

Xây dựng Yamaguchi trở thành doanh nghiệp mạnh và chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, khẳng định vị thế trong nước và trên trường quốc tế.

 

Sứ mệnh

   Đối với khách hàng: Cung cấp sản phẩm và dịch vụ thoả mãn yêu cầu của khách hàng.

   Đối với đối tác: Xây dựng mối quan hệ tin cậy, uy tín, hợp tác cùng phát triển.

   Đối với nội bộ tổ chức: Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và an toàn, khuyến khích phát triển, sáng tạo ở mỗi cá nhân.

   Đối với cộng đồng: Gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

 

Giá trị cốt lõi

   Nhân văn: Mọi hoạt động đều lấy con người làm trung tâm; yêu thương, tôn trọng bản thân và mọi người, luôn hướng thiện.

   Đoàn kết: Tất cả thành viên luôn gắn kết thành một thể thống nhất, đồng lòng vì mục đích chung.

   Uy tín: Tuyệt đối giữ đúng cam kết và coi trọng cam kết.

   Sáng tạo: Học hỏi không ngừng, khuyến khích sáng tạo.

   Hợp tác: Hợp tác trên tinh thần tôn trọng và hài hoà lợi ích.