Máy cắt dây - xung

SODICK EDM - AD35L

SODICK WIRE - VZ300L

Tên máy Hãng sản xuất Model Số lượng Số trục gia công Kích thước bàn (mm) X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)
U
(mm)
V
(mm)
Máy cắt dây EDM Sodick VZ300L 1 5 780x570 350 250 220 80 80
Máy xung EDM Sodick AD35L 1 3 600x400 350 250 270 - -