Gia công cơ khí chính xác | Yamaguchi Vietnam JSC
máy đo 3D CMM

Máy đo 3D - Tokyo Seimitsu - XYZAX AXCEL 9/15/6 PH-C6

máy đo profile Mitutoyo

Máy đo Profile - Mitutoyo - PJ-A3000

máy đo hình ảnh chi tiết

Máy đo hình ảnh - Keyence - IM-6000

máy đo độ nhám chi tiết gia công

Máy đo độ nhám - Tokyo Seimitsu - SURFCOM 480B-12

máy đo biên dạng contourecord

Máy đo biên dạng - Tokyo Seimitsu - CONTOURECORD 1600G

máy đo độ cứng chi tiết

Máy đo độ cứng - Future Tech

dưỡng kiểm cnc

Dụng cụ kiểm tra khác

inspection gage

Dụng cụ kiểm tra khác