Máy phay CNC

DMG-MORISEIKI

FANUC CNC

MORISEIKI CNC

OKK PCV 520

KITAMURA CNC

Hãng

sản xuất

Model Số lượng Số trục gia công Kích thước bàn (mm) X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)
Tốc độ quay (rpm) ATC Chuôi dao
DMG-MORISEKI 635 V Ecoline 1 3 800x600 700 500 400 8.000 20 BT40
KITAMURA Mycenter-3XiHAPC 1 3 800x400 700 350 400 20.000 30 BT40
KITAMURA Mycenter-2X 1 3 500X300 600 500 400 10.000 24 BT40
OKK MVC-520 1 3 1.300X500 1.000 500 400 5.000 24 BT50
OKK PCV-40 1 3 600X700 600 410 450 6.000 20 BT40
OKK PVC-50 1 3 900X500 700 400 400 5.000 30 BT50
MAKINO FNC106 1 3 1.400X600 1.000 550 400 3.000 30 BT50
FANUC α-T14 IB 1 4 650X370 500 400 330 8.000 14 BT30
ROKU ROKU VERTIMAC 1 3 900X500 600 560 400 6.000 24 BT40
TAKISAWA MAC-V1E 1 3 500X300 400 250 400 5.000 10 BT30
KIRA VTC-30 1 3 600X350 500 300 400 5.000 10 BT30
MORISEKI SV400 1 4 900X500 600 430 450 12.000 30 BT40