Gia công cơ khí chính xác | Yamaguchi Vietnam JSC
aluminium jig fabrication in Hanoi

J-YGC-8

LxWxH : 128x125x63

Vật liệu : A6061

Dung sai : ± 0.03

aluminium jig fabrication

J-YGC-9

LxWxH : 125x95x63

Vật liệu : A6061

Dung sai : ± 0.03

fixture machining in hanoi

J-YGC-4

LxWxH : 300x250x200

Vật liệu : S50C + SKS3

Dung sai : ± 0.02

đồ gá gia công

J-YGC-1

LxWxH : 350x350x300

Vật liệu : S55C

Dung sai : ± 0.02

fixture machining in hanoi

J-YGC-3

LxWxH : 400x250x200

Vật liệu : S50C + SKD11

Dung sai : ± 0.01

nhà máy gia công đồ gá kim loại

J-YGC-5

LxWxH : 450x300x200

Vật liệu : S50C+ SKS3

Dung sai : ± 0.02

nhà máy sản xuất đồ gá

J-YGC-6

LxWxH : 450x300x15

Vật liệu : S50C + SKS3

Dung sai : ± 0.02

sản xuất đồ gá xe máy

J-YGC-7

LxWxH : 500x300x220

Vật liệu : S50C + SKS3

Dung sai : ± 0.02

automotive jig

J-YGC-10

LxWxH : 315x139x97

Vật liệu : A6061

Dung sai : ± 0.03

electronics mold machining

J-YGC-13

LxWxH : 250x120x30

Vật liệu : S50C

Dung sai : ± 0.01

phay cnc nhôm

J-YGC-14

LxWxH : 250x120x20

Vật liệu : A5052

Dung sai : ± 0.01

sản xuất đồ gá điện tử

J-YGC-12

LxWxH : 350x220x40

Vật liệu : S50C

Dung sai : ± 0.005

đồ gá ngành điện tử

J-YGC-11

LxWxH : 250x200x200

Vật liệu : S50C + DC53

Dung sai : ± 0.01

automotive jig

J-YGC-2

LxWxH : 400x300x250

Vật liệu : S50C + SKD11

Dung sai : ± 0.01