Gia công cơ khí chính xác | Yamaguchi Vietnam JSC
TAKISAWA TCC-1000

TAKISAWA TCC-1000

TAKISAWA TCN-2100

TAKISAWA TCN-2100

MORI SEIKI CL2000

MORI SEIKI CL2000

máy tiện TAKISAWA TC-40

TAKISAWA TC-40

tiện CITIZEN CINCOM B20

CITIZEN CINCOM B20

máy tiện OKUMA LCS-250

OKUMA LCS-250

máy tiện HITACHI TS15

HITACHI TS15

lắp đặt máy tiện CNC

MORI SEIKI CL25

tiện MORI SEIKI SL-15

MORI SEIKI SL-15

OKUMA LB15-II

OKUMA LB15-II