Gia công cơ khí chính xác | Yamaguchi Vietnam JSC
TAKISAWA TCC-1000

TAKISAWA TCC-1000

TAKISAWA TCN-2100

TAKISAWA TCN-2100

MORI SEIKI CL2000

MORI SEIKI CL2000

máy tiện TAKISAWA TC-40

TAKISAWA TC-40

tiện CITIZEN CINCOM B20

CITIZEN CINCOM B20

máy tiện OKUMA LCS-250

OKUMA LCS-250

máy tiện HITACHI TS15

HITACHI TS15

lắp đặt máy tiện CNC

MORI SEIKI CL25

tiện MORI SEIKI SL-15

MORI SEIKI SL-15

OKUMA LB15-II

OKUMA LB15-II

Hãng sản xuất

Model

Số lượng

Số trục gia công

Kích thước
mâm cặp
(mm)

X
(mm)

Z
(mm)

Tốc độ quay
(rpm)

Số dao

CITIZEN

CINCOM B20

3

3

COLLET

20

200

6,000

8

HASEGAWA

J24

2

2

150

200

200

6,000

6

HASEGAWA

JW24

3

2

150

200

200

6,000

6

HITACHI

TS15

4

2

220

220

460

3,000

12

IKEGAI

TC15

3

2

200

250

450

4,000

10

IKEGAI

TC8

2

2

150

180

200

4,000

8

IKEGAI

TC25

2

2

250

250

500

4,000

12

MIYANO

BNC-34C

5

2

100

220

280

5,000

6

MIYANO

LZ-01W

1

2

200

200

200

4,500

12

MIYANO

BNC-20

1

2

150

110

160

8,000

8

MORI SEIKI

SL-15

3

2

180

250

520

6,000

12

MORI SEIKI

CL2000

5

2

200

250

450

4,500

10

MORI SEIKI

CL1500L

1

2

160

245

370

6,000

12

MORI SEIKI

CL25

1

2

200

260

500

3,000

12

NAKAMURA

TMC-15

2

2

150

230

280

4,500

8

OKUMA

LB15-II

4

2

250

380

650

4,000

12

OKUMA

LB15

2

2

250

380

650

4,000

12

OKUMA

LCS-15

1

2

200

250

300

4,000

8

OKUMA

LCS-250

1

2

200

250

300

3,000

8

OKUMA

LB9

1

2

200

300

300

4,000

8

OKUMA HOWA

HJ28

1

2

250

140

330

3,000

8

OKUMA HOWA

HL-20

3

2

250

380

650

4,000

12

TSUGAMI

MO6J-II

2

2

COLLET

200

200

4,500

8

TAKISAWA

TC10

1

2

120

200

320

3,000

8

TAKISAWA

TCC-1000

5

2

150

135

200

4,000

8

TAKISAWA

TCN-2100

7

2

200

205

300

3,200

12

TAKISAWA

TC-40

1

2

300

420

1,020

3,000

12

TAKAMAZ

MX-10

5

2

160

120

230

3,500

8

WASINO

-

2

2

200

200

250

4,000

8