Gia công cơ khí chính xác | Yamaguchi Vietnam JSC
máy xung

MÁY XUNG - SODICK - AD35L

máy cắt dây

MÁY CẮT DÂY - SODICK - VZ300L

Tên máy

Hãng sản xuất

Model

Số lượng

Số trục gia công

Kích thước bàn (mm)

X (mm)

Y (mm)

Z (mm)

U (mm)

V (mm)

Máy cắt dây EDM

Sodick

VZ300L

1

5

780x570

350

250

220

80

80

Máy xung EDM

Sodick

AD35L

1

3

640x400

350

250

270

-

-