Gia công cơ khí chính xác | Yamaguchi Vietnam JSC
  • Yamaguchi Việt Nam nhận "Chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015"
    Yamaguchi Việt Nam nhận "Chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015"

    25/11/2020

    Tháng 2 năm 2020 sau quá trình xem xét, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường của Công ty Cổ phần Yamaguchi Việt Nam. Tổ chức chứng nhận Universal GmbH - DAkkS của Cộng Hòa Liên Bang Đức và hiệp hội các tổ chức công nhận IAF (International Accreditation Forum - IAF) đã chứng nhận Yamaguchi Việt Nam đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015.