Gia công cơ khí chính xác | Yamaguchi Vietnam JSC
phay cnc

P-YGC-53

LxWxH : 250x180x80

Vật liệu : A7075

Dung sai : ± 0.01

tiện nhôm

P-YGC-24

DxL : 120x100

Vật liệu : A7075

Dung sai : ± 0.02

gia-cong-cnc-nhom

Nhôm A2017, A7075, A6061

-

Vật liệu : A2017, A7075, A6061, A5052

Dung sai : ±0.01~0.03

chi tiết gia công máy xung

P-YGC-42

LxWxH : 40x35x40

Vật liệu : A6061

Dung sai : ± 0.02

cnc milling factory hanoi

P-YGC-23

LxWxH : 200x150x12

Vật liệu : A6061

Dung sai : ± 0.02

nhà máy tiện CNC Hà Nội

P-YGC-22

DxL : 68x8

Vật liệu : A6061

Dung sai : ± 0.02

gia công cơ khí chính xác tại hà nội

P-YGC-45

LxWxH : 160x150x90

Vật liệu : A6061

Dung sai : ± 0.02

cnc machined factory in Hanoi

P-YGC-40

LxWxH : 60x40x40

Vật liệu : A5052

Dung sai : ± 0.015

chế tạo khung kim loại

P-YGC-43

LxWxH : 170x150x8

Vật liệu : A6061

Dung sai : ± 0.02

gia-cong-cnc-kim-loai

P-YGC-44

LxWxH : 120x80x70

Vật liệu : A7075

Dung sai : ± 0.02

wire machine factory in Hanoi

P-YGC-21

DxL : 40x65

Vật liệu : A6061

Dung sai : ± 0.02

cnc turned factory at Hanoi

P-YGC-19

DxL : 70x150

Vật liệu : A6061

Dung sai : ± 0.02

tiện cnc tại Hà Nội

P-YGC-20

DxL : 25x55

Vật liệu : A6061

Dung sai : ± 0.02

phay cnc chi tiết

P-YGC-41

LxWxH : 120x80x10

Vật liệu : A6061

Dung sai : ± 0.02