Gia công cơ khí chính xác | Yamaguchi Vietnam JSC
phay cnc

P-YGC-57

LxWxH : 150x100x20

Vật liệu : SKD11

Dung sai : ± 0.05

tiện cnc

P-YGC-56

LxWxH : 65x45x25

Vật liệu : SKD11

Dung sai : ± 0.01

phay cnc

P-YGC-55

LxWxH : 170x60x20

Vật liệu : SKD11

Dung sai : ± 0.05

phay cnc tấm lỗ

P-YGC-54

LxWxH : 250x250x20

Vật liệu : SKD11

Dung sai : ± 0.01

tiện cổng trục bơm

P-YGC-50

DxL : 120x120

Vật liệu : SKD61

Dung sai : ± 0.01

gia công cnc trục

P-YGC-49

DxL : 40x90

Vật liệu : SKD61

Dung sai : ± 0.01

tiện thép skd61

P-YGC-49

DxL : 16x120

Vật liệu : SKD61

Dung sai : ± 0.02

tiện phay kim loại

P-YGC-48

DxL : 120x120

Vật liệu : SKD61

Dung sai : ± 0.01

tiện-cnc

P-YGC-47

DxL : 40x300

Vật liệu : SKD61

Dung sai : ± 0.03

tiện cnc trục

P-YGC-16

DxL : 80x290

Vật liệu : SKD11

Dung sai : ± 0.01

gia-cong-cnc-kim-loai

P-YGC-36

LxWxH : 70x50x50

Vật liệu : SKD11

Dung sai : ± 0.01

工場 CNC フライス盤

P-YGC-13

DxL : 8x45

Vật liệu : SKD11

Dung sai : ± 0.01

gia công kim loại chính xác

P-YGC-37

LxWxH : 80x60x40

Vật liệu : SKD11

Dung sai : ± 0.01

gia-cong-cnc-skd11-skd61

Thép SKD11, SKD61, NAK80

-

Vật liệu : SKD11, SKD61, NAK80,...

Dung sai : ±0.01~0.03

pin cnc machined

P-YGC-14

DxL : 40x350

Vật liệu : SKD11

Dung sai : ± 0.01

phay cnc tại Hà Nội

P-YGC-17

LxW : 75x50

Vật liệu : SKD11

Dung sai : ± 0.01

nhà máy phay cnc

P-YGC-39

LxWxH : 40x30x20

Vật liệu : SKD11

Dung sai : ± 0.02

nhà máy gia công cơ khí chính xác

P-YGC-35

LxWxH : 30x80x15

Vật liệu : SKD11

Dung sai : ± 0.01

phay cnc thép SKD11

P-YGC-38

LxWxH : 40x30x20

Vật liệu : SKD11

Dung sai : ± 0.02

tiện cnc

P-YGC-18

DxL : 50x60

Vật liệu : SKD61

Dung sai : ± 0.01

pin-machined-part

P-YGC-15

DxL : 10x80

Vật liệu : SKD11

Dung sai : ± 0.01